​WEEKLY RANKING OF GAMEWEEK 38

RankingUserPtsDetails
1Nit Ace Nit Ace60
2Anish Shrestha Anix Shrestha45
2Ashma Karki Asma Karki45
4Sushant Chaudhary Sushant Chaudhary40
4Bishwas Panta Bishwas Panta40
4Prajwol Humagain Prajwol Humagain40
7Razzen Maharjan Razzen Maharjan35
8Shailendra Shrestha Shailendra Shrestha25
8Samrat Maharjan Samrat Maharjan25
8Bivor Khanal Bivor Khanal25
11Suman Malla Suman Malla20
11Anish Gautam Anish Ynwa Gautam20
11Bishwas Gunner Panta Gunner Panta Bishwas20
11Anish Shrestha Anish Ronaldo Shrestha20
15Suyash Aryal Suyash Aryal15
15Raw Sick Raw Sick15
15Kumar Pandey Kumar Pandey15
15Rambhu Acharya Rambhu Acharya15
15Ranjan Mahato Ranjan Mahato15
20Amar Maharjan Amar Maharjan10
20Srezan Poudel Srezan Poudel10
20Rozan Khadka Rozan Khadka10
20Kharel Shreedip Kharel Shreedip10
20Jitendra jyakhwo Ji Ten10
20RuPesh ChaudhAry RuPesh ChaudhAry10
26Shiva Maharjan Shiva Maharjan5